Presoteràpia

En què consisteix?

La presoteràpia utilitza la pressió d'aire per realitzar un drenatge linfàtic. Entre els beneficis de la presoteràpia es destaquen la millora d'edemes, la correcció d'alteracions del sistema circulatori i la possibilitat d'eliminar la cel·lulitis, reduir-la i prevenir-ne futures formacions.

El tractament de presoteràpia es subministra a través de cobertures o botes (especials pel tractament) que cobreixen les cames i glutis, a través de les quals es realitza sobre el cos una pressió positiva que es va alternant en forma ascendent, altrament dit presoteràpia seqüencial. A través d'aquestes ones de pressió, la presoteràpia estimula el sistema circulatori, generant un drenatge linfàtic i contribuint així amb l'eliminació de líquids, grasses i toxines que generen la cel·lulitis, edemes, linfoedemes i trastorns venosos.

La presoteràpia ajuda a reactivar el sistema circulatori, augmenta l'oxigenació del cos, estimula el sistema immunològic i tonifica la musculatura.

Les teràpies naturals no sanitàries tenen els seus propis objectius i fonaments, parteixen d'una concepció integral de la persona i no exclouen tractaments mèdics o farmacològics convencionals que es considerin convenients. Consulti als professionals.