Podologia

Núria Jolis, podòloga

Estudis informatitzats de la marxa amb plataforma de presions. Es pot fer un registre dinàmic i anàlisis posteriors de la distribució de les presions a la planta dels peus. Ens permet l'obtenció de dades per al coneixement del funcionament del peu normal i patològic, així com per al seu tractament.

Durícies, berrugues, fongs, ungles encarnades, peus plans, esperons galindons, dits de martell, etc.

Les teràpies naturals no sanitàries tenen els seus propis objectius i fonaments, parteixen d'una concepció integral de la persona i no exclouen tractaments mèdics o farmacològics convencionals que es considerin convenients. Consulti als professionals.