Laserpuntura

Acupuntura sense agulles

Es tracta de l'aplicació del làser com a substitut de l'agulla d'acupuntura. El tractament es realitza seguint els mateixos principis de l'acupuntura de la medecina tradicional xina, amb els avantatges afegits de major rapidesa en l'aplicació i evitant el contacte físic.

El làser emet fotons que produeixen reaccions fototèrmiques i fotoquímiques com succeeix amb la llum normal, però degut a la seva monocromaticitat, coherència i elevada intensitat, l'absorció de l'energia per part de l'organisme és major, augmentant així, els seus efectes biològics.

Els làser de baixa i mitja potència actuen com a reguladors i normalitzadors de la funció cel·lular, desencadenant el dispositiu que la posa en funcionament.

Hi ha dues maneres bàsiques d'aplicació: Local o de superfícies petites, on es pot tractar des d'un punt o una petita zona fins a varis punts seguint els esquemes de la patologia a tractar; i general o de grans superfícies, on es delimiten zones que es tracten per separat o, el que és més habitual, s'utilitzen làser amb possibilitat de rastreig.

Les teràpies naturals no sanitàries tenen els seus propis objectius i fonaments, parteixen d'una concepció integral de la persona i no exclouen tractaments mèdics o farmacològics convencionals que es considerin convenients. Consulti als professionals.